På söndag har vi öppet km nr2. Vi kommer att köra den tävlingen på Gryveldammen. 
Tävlingstid 10-14. 30min ut, 45min in.Skott vi start och slut. Skyltat från rv70. 
Varmt välkomna alla pimpeltokar!