På lördag 5/3 kör vi Öppet KM5 på gryveldammen.

Starten blir vid dammluckan. Skyltat från rv 70.

tävlingstid 10:00-14:00. 30min ut 45min in. 

Abborre och mört räknas. Dammen är rejält sänkt, dock ej för mycket som vid tävlingen förra året. Både dåliga och bra fiskerapporter har kommit från dammen i helgen. Vi hoppas på bra fiske på lördag.

penningpriser.

Varmt välkomna!