Klicka på länken så har ni tesultatlistan från pimpeltävlingen på porfyrdammen.

Resultat porfyrdammen